Chi tiết sản phẩm

THÙNG TRÒN

Mã sản phẩm : APL-TT
Giá bán : Liên hệ
Mô tả : Đơn vị Cái Qui cách 5 Cái/Kiện Nguyên liệu PP Màu sắc Đỏ, Dương, Lá,

Sản phẩm thùng tròn có thể tích đa dạng từ 25L, 35L, 45L, 60L, 90L, 120, 160L, 220L.

Sản phẩm khác

Đối tác - khách hàng